Mapa comarcal de Catalunya 1:50000 Institut Cartogràfic de Catalunya

La parròquia es troba situada entre els termes municipals de Puig-reig i de Casserres a la Comarca del Berguedą.