Església romànica del segle XVI.

És possible que fos constrüida a partir d'una antiga església romànica, potser la de Sant Andreu de Madrona,en uns moments en què havia una forta devoció a la Mare de Déu del Roser

 

Sant Sadurní de Fonollet

Sant Miquel de Fonogedell